Jak działamy

 

Przygotowany przez nas projekt jest kontynuacją projektu „Gimnastyka dla Spastyka” dotyczącym kompleksowej rehabilitacji osób ze spastycznością, gdzie kilkanaście osób z Warszawy skorzystało z opieki medycznej, rehabilitacji neurologicznej. Projekt zapoczątkował edukację na temat spastyczności i pokazał jak duży jest niedostatek takiej wiedzy.

Kampania edukacyjna #TajnikiSpastyki  jest odpowiedzią na pilne potrzeby wsparcia, uzupełnienia i rozszerzenia oferty opieki medycznej świadczonej obecnie dla osób doświadczających spastyczności powstałej na bazie zróżnicowanych przyczyn.

Spastyczność powstaje w wyniku wielu chorób i urazów. Dotyczy chorych na stwardnienie rozsiane, dziecięce porażenie mózgowe, paraplegię spastyczną, osób po udarach i urazach rdzenia i czaszkowo mózgowych.

Projekt ma pokazać, że Spastyczność to wprawdzie nie oddzielna jednostka chorobowa tylko objaw ale jest to objaw przewlekły i wieloaspektowy. Niszczy zarówno osobę dotkniętą jak i rodzinę. Chcemy wskazać na problem i próbować go rozwiązać poprzez edukację i pokazanie możliwości leczenia.

W sytuacji narodowej kwarantanny wywołanej pandemią covid19 okazało się, że wszelkiego innego typu warsztaty i szkolenia online stanowią przyszłość oraz ogromną szansę dla wielu osób na dostęp do aktualnej wiedzy i konsultacji ze specjalistami. Chcemy jako Fundacja umożliwić szerokiej grupie odbiorców uczestnictwo zarówno w ogólnodostępnych stream’ach na żywo z możliwością m.in zadawania pytań, a także w zamkniętych warsztatach grupowych dla chętnych uczestników oraz w konsultacjach indywidualnych.

Chcemy pokazać jak dużym problemem jest spastyczność dlatego planujemy kampanię edukacyjną.

Chcemy też wspierać opiekunów i rodziny osób dotkniętych problemem osoby przewlekle chorej w rodzinie. Tu problem jest bardzo złożony. Opiekun koncentruje się tylko na osobie chorej i nie dba o  potrzeby swoje i pozostałych członków rodziny.

Będziemy prowadzić warsztaty i grupę wsparcia dla opiekunów osób przewlekle chorych. Często te rodziny są wykluczone ze społeczeństwa i borykają się same z problemem.

Przeprowadzić kampanię edukacyjną na temat problemów jakie mają pacjenci po udarach i urazach.

Dzięki formule online z Projektu będą mogły skorzystać osoby, które na co dzień nie mają możliwości wyjścia z domu przez swój stan zdrowia lub osoby z małych miejscowości, gdzie dostęp do rehabilitacji jest znacząco utrudniony. Projekt będzie miał zasięg ogólnopolski a nawet ogólnoeuropejski bo nasze programy o zdrowiu #ZDROWAnocka oglądane są nie tylko w Polsce. Dzięki naszemu programowi o pompie baklofenowej mamy już nawet pacjenta z pompą w Niemczech.

Chcemy zaproponować kompleksowe wsparcie i dlatego planujemy zaangażować do Projektu takich specjalistów, jak m.in. neurolog, neurochirurg, ortopeda, dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog/coach czy seksuolog.

W ramach projektu zorganizujemy:

  • 10 Programów o zdrowiu (online ? streaming),
  • 10 warsztatów grupowych,
  • 2 warsztaty w basenie,
  • 20 konsultacji indywidualnych.

Filmy i materiały edukacyjne/informacyjne umieszczone są na portalach społecznościowych  i stronie Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze.

Projekt jest finansowany z grantu Fundacji Medtronic https://foundation.medtronic.com/us-en/index.html

Nasi Specjaliści/Specjalistki (w kolejności występowania):

 

 

 

 

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni