Jak działamy

Metody coachingowe w pracy z pacjentem są jedną z najbardziej efektywnych form wspierania jego rozwoju. W procesie coachingu towarzyszymy naszym podopiecznym w usamodzielnianiu się, ale co najważniejsze w zmienianiu ich myślenia i dostrzegania głębokiego sensu w pracy, którą wykonują. Istotnym elementem całego procesu jest kooperacja pacjenta wraz z jego rodziną. Naszym zadaniem jest pomóc pacjentowi i rodzinie we wspólnym dążeniu do zdrowia.

Zajęcia prowadzi Małgorzata Apolinarska – wykładowca współpracujący z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych Pedagogium. Coach pracujący z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub konieczności dokonania istotnych zmian w swojej karierze zawodowej.

Wolontariuszem fundacji jest Anna Fijałkowska studentka Coachingu i mediacji społecznych na UKSW w Warszawie.

 

Patroni i partnerzy