Patroni i partnerzy

Z Terapią Neurologiczną Samodzielni https://samodzielni.com.pl/

prowadziliśmy projekt „Gimnastyka dla Spastyka”.

Znakomita kadra medyczna:

lekarze, fizjoterapeuci, terapeuci zawodowi

 

 

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni