Jak działamy

ARTETERAPIA

FZJN prowadzi także warsztaty z muzykoterapii i sztuki, zajęcia z tańca i relaksacji. Sztuka nie zna ograniczeń, a kreatywność może być najlepszym 
lekarstwem na złe czasy. Uczestnicy lubią sztukę i wierzą, że wszyscy ludzie potrafią się przez nią wypowiedzieć. 
Sprawdź szczegóły na: https://www.facebook.com/HAGterapia/. 
 

REHABILITACJA W WODZIE 

HALLWICK
WATSU

AKTYWNY SPACER Z WÓZKAMI

Spacery dla mam z dziećmi w wózkach
Spacery dla osób na wózkach

GRUPA WSPARCIA 

Fundacja zapewnia przewlekle chorym i ich rodzinom grupę wsparcia. Spotkania grupy wsparcia pozwalają na wymianę informacji i doświadczeń, 
oferując pomoc w nawiązywaniu kontaktów i zarządzaniu nowymi rolami społecznymi.  Oprócz działań wymienionych powyżej, wolontariusze  
pomagają podopiecznym naszej fundacji wypełniać oficjalne dokumenty na temat niepełnosprawności, składać wnioski o rekonwalescencję, 
pozyskiwać środki finansowe i zapewniać ogólne wsparcie administracyjne

Patroni i partnerzy