Jak działamy

ARTETERAPIA

FZJN prowadzi także warsztaty z muzykoterapii i sztuki, zajęcia z tańca i relaksacji. Sztuka nie zna ograniczeń, a kreatywność może być najlepszym lekarstwem na złe czasy. Uczestnicy lubią sztukę i wierzą, że wszyscy ludzie potrafią się przez nią wypowiedzieć. Sprawdź szczegóły na: https://www.facebook.com/HAGterapia/.

REHABILITACJA W WODZIE

HALLWICK WATSU

AKTYWNY SPACER Z WÓZKAMI

Spacery dla mam z dziećmi w wózkach Spacery dla osób na wózkach

GRUPA WSPARCIA

Fundacja zapewnia przewlekle chorym i ich rodzinom grupę wsparcia. Spotkania grupy wsparcia pozwalają na wymianę informacji i doświadczeń, oferując pomoc w nawiązywaniu kontaktów i zarządzaniu nowymi rolami społecznymi. Oprócz działań wymienionych powyżej, wolontariusze pomagają podopiecznym naszej fundacji wypełniać oficjalne dokumenty na temat niepełnosprawności, składać wnioski o rekonwalescencję, pozyskiwać środki finansowe i zapewniać ogólne wsparcie administracyjne

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni