Jak działamy

 • Jeśli nie znasz swoich praw jako pacjent, nie będziesz mógł właściwie zatroszczyć się o siebie.

Każdy pacjent w Polsce ma prawo do:

 • do świadczeń zdrowotnych
 • do informacji
 • do tajemnicy informacji z nim związanych
 • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • do dokumentacji medycznej
 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • do opieki duszpasterskiej
 • do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Źródła praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązuje od 5 czerwca 2009 r.

Kliknij tutaj, aby pobrać.

Polska Karta Praw Pacjenta

KARTA PRAW PACJENTA jest to zbiór podstawowych unormowań prawnych zebranych w jednym opracowaniu przez Ministerstwo Zdrowia w 1998 r. i opublikowane w formie komunikatu. Karta ta ma ważne znaczenie ze względu na pierwszą próbę kompleksowego opracowania tematu, jednakże formalnie nie ma mocy ustawy. Zapoznając się z treścią Karty Praw Pacjenta należy wziąć również pod uwagę obowiązującą od 5 czerwca 2009 roku ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zawierającą aktualne regulacje prawne odnośnie praw pacjenta.

Kliknij tutaj aby pobrać.

Europejska Karta Praw Pacjentów

Kliknij tutaj aby pobrać.

Jeżeli nie jesteś zadoowolny z jakości usług medycznych jakie były Ci zaproponowane w palcówkach państwowej służby zdrowia, chcesz zgłosić konkrtetny wniosek lub uwage możesz skontaktować się z Sekcją Skarg i Wniosków działającą przy każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni