Patroni i partnerzy

Dzięki wsparciu finansowemu z Medtronic Foundation https://www.medtronic.com/ca-en/about/foundation.html realizujemy projekt kompleksowej rehabilitacji dla osób ze spastycznością”Gimnastyka dla Spastyka”

 

GIMNASTYKA dla SPASTYKA czyli „Walczymy o uśmiech naszych Podopiecznych”.

Projekt realizowany z grantu od Fundacji Medtronic

 

Krótki opis

 

Przygotowany przez nas pilotażowy projekt  jest odpowiedzią na pilne potrzeby wsparcia i uzupełnienia, rozszerzenia  oferty opieki medycznej świadczonej przez państwową służbę zdrowia dla osób  ze spastycznością powstałą na bazie zróżnicowanych przyczyn.

  1. Ilość pacjentów do rehabilitacji 6
  2. Ilość rodzin objętych wsparciem do 15
  3. Ilość warsztatów/spotkań grupowych 10-15
  1. Termin realizacji: 1.08.2018-30.11.2019

 

 

 

Cel projektu:

Chcielibyśmy pokazać jak powinna wyglądać opieka nad osobami ze spastycznością i ewentualnie zebrać informacje jak ta opieka wygląda obecnie. Przygotować materiał do dalszych projektów na rehabilitację osób ze spastycznością (w tym również ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Pokazać jak dużym problemem jest brak kompleksowej rehabilitacji i jakie stwarza problemy w tym również ekonomiczne (pacjenci na rentach).

 

  1. Celem kompleksowej rehabilitacji neurologicznej zaproponowanej w projekcie jest przywrócenie/utrzymanie sprawności fizycznej w możliwie największym stopniu; dzięki temu oczekuje się, że osoby wspierane w projekcie staną się lub pozostaną aktywne w swoim środowisku społecznym, zawodowym i kulturowym. Tak więc wyniki obejmują: zmniejszenie bólu spastyczności mięśni; ułatwianie mobilności i higieny pacjentów, a co za tym idzie – zmniejszanie zależności pacjenta od rodziny / opiekunów.
  1. Ponadto celem FZJN jest opracowanie kompleksowego modelu standardu rehabilitacji dla osób ze spastycznością przewlekłą i modelu rehabilitacji szybko po udarze. Fundacja planuje również przygotować dokument podsumowujący doświadczenia, wnioski i najlepsze praktyki udoskonalone w trakcie projektu, które chcielibyśmy promować i rozpowszechniać wśród zainteresowanych specjalistów, pacjentów i ich rodzin.

 

  1. Wsparcie rodziny – zapewnić opiekę asystencką nad beneficjentami podczas zabiegów(opieka wytchnieniowa), wsparcie psychologa, coacha, możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych, spotkaniach integracyjnych. Zajęciach na basenie.

 

Beneficjenci:  grupa do 15 osób ze spastycznością z Warszawy oraz ich Opiekunowie.

W rehabilitacji będzie brało udział 6 osób.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w zajęciach grupowych, spotkaniach Grupy Wsparcia, wykładach na temat spastyczności.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z wszczepioną pompą baklofenową. Najlepiej aby były to osoby ze spastycznością na różnym podłożu.

Wymagane jest aby Beneficjent lub/i Opiekun był sprawny informatycznie w podstawowym zakresie ze względu na konieczność odbierania maili, rozmowy przez Skypa i udziału w szkoleniach zdalnych.

Projekt jest dedykowany dla osób, które mają ograniczoną możliwość korzystania z odpłatnej rehabilitacji ze względów finansowych.

Możliwe jest uczestnictwo w projekcie osoby spoza Warszawy jeśli będzie mogła dojeżdżać na zajęcia do Warszawy lub będziemy mieli odpowiedniego Specjalistę w miejscu zamieszkania Beneficjenta. Beneficjent może korzystać również z porad naszych Specjalistów przez telefon lub przez internet.

Beneficjenci wybierani są w pierwszej kolejności z dotychczasowych podopiecznych fundacji.

W przypadkach spornych ostateczne zdanie co do wyboru uczestników ma Prezes Fundacji.

 

Realizatorzy:

Terapia Neurologiczna Samodzielni,

Librego Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe

Trener Psycho-Fizjo-Seksualna Monika Rozmysłowicz

Orto Sport – Magdalena Łuczak,

FizjoZdrowie Katarzyna Janowska

Coaching Małgorzata Apolinarska

Patroni i partnerzy

Facebook
YouTube