?Niezależne życie osób niepełnosprawnych?Warszawskie Szkolenie "Niezależne życie osób niepełnosprawnych"Warszawskie Szkolenie "Niezależne życie osób niepełnosprawnych"Monika i Agnieszka
?Niezależne życie osób niepełnosprawnych?

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni