„Niezależne życie osób niepełnosprawnych”Warszawskie Szkolenie "Niezależne życie osób niepełnosprawnych"Warszawskie Szkolenie "Niezależne życie osób niepełnosprawnych"Monika i Agnieszka
Monika i Agnieszka

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego