Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

13 października 2020 | Autor:
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Tło obrazu składa się z szerokiego ciemnobłękitnego pasa z jasną poświatą wyłaniającego się z lewego górnego rogu . Reszta tła jest biała. W lewym górnym rogu znajduje się czarny hasztag #ZDROWIE, Pod nim, dużo niżej biało-niebieskie logo FZJN. Na środku obrazu: tytuł artykułu, a pod nim imię i nazwisko autorki. Na dole obrazu: adres strony – www.fzjn.pl, adres e-mail: info@fzjn.pl, FanPage: Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto to zostało ustanowione przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, po to, by zwiększać świadomość na ten temat i wspierać walkę ze stygmatyzacją.

W wielu przewlekłych schorzeniach neurologicznych dochodzi do mniejszych lub większych zaburzeń psychicznych, spowodowanych zbyt dużym, wieloletnim przeciążeniem psychicznym organizmu.

Niezmiernie ważna jest tu jak zawsze profilaktyka, regularna terapia oraz szybka, profesjonalna pomoc.

Psychiatra to też lekarz

Gdy zrozumiemy, że psychiatra to taki lekarz, jak każdy inny, łatwiej będzie nam prosić o jego pomoc i wsparcie.

Higiena psychiczna jest niezwykle ważnym aspektem życia współczesnego człowieka. Przestrzeganie jej zasad może zapobiec wielu poważnym problemom i kryzysom życiowym oraz powstawaniu zaburzeń psychicznych.

Zadaniem higieny psychicznej jest dbanie o wysoką jakość życia ludzi poprzez wzmocnienie ich odporności psychicznej, a tym samym posiadanie umiejętności właściwego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Jej celem jest rozpoznanie metod mających szansę poprawiać odporność psychiczną, a tym samym zapobiegać kryzysom.

Bodźce i warunki szkodliwe

Psychika człowieka podlega nieustannemu działaniu bardzo wielu bodźców, które często przekraczają jego zdolności adaptacyjne. Zdarza się, iż bodźce te powodują zaburzenia równowagi psychicznej, co doprowadza do wzmożonych stanów napięcia emocjonalnego oraz narastania konfliktów wewnętrznych. Mogą one być również przyczyną powstawania zaburzeń psychicznych.

Do warunków szczególnie szkodliwych dla zdrowia psychicznego zaliczyć można: brak pracy, kryzysy rodzinne, nadużywanie alkoholu i narkotyków, jak również biedę, niepewność jutra, czy zbyt duże tempo życia. Zagrożenie stanowi również długotrwały stres i zanieczyszczenie organizmu metalami ciężkimi.

Higiena psychiczna raz jeszcze

Dziedziną, której celem jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń psychicznych jest higiena psychiczna. Jest ona nauką interdyscyplinarną. Czerpie wiedzę z dorobku psychologii: klinicznej, rozwojowej i wychowawczej oraz z pedagogiki, psychopatologii, psychiatrii, neurologii, socjologii, nauk prawniczych, jak również kultury, sztuki i literatury.

Do zadań higieny psychicznej należy wpojenie ludziom umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Zadania te mają na celu uodpornienie człowieka na ujemne działania współczesnego świata poprzez umiejętne stworzenie optymalnych relacji rodzinnych, szkolnych, społecznych, zawodowych oraz kontaktów interpersonalnych.

Higiena psychiczna to z jednej strony profilaktyka, chroniąca nas przed obniżeniem nastroju, niepokojem i nadmiernym stresem. Mogą one doprowadzić do bardzo poważnych skutków, tj.: załamania nerwowego, a nawet utraty wiary w sens życia. Z drugiej strony, to sprawne, efektywne radzenie sobie z występującymi w naszym życiu trudnościami.

Jest ona nauką teoretyczną i stosowaną. Według teorii higieny psychicznej warunki zdrowia psychicznego istnieją wtedy, gdy jednostka posiada wrażliwość psychiczną, którą potrafi rozwijać poprzez zainteresowania i uzdolnienia oraz empatię wobec otoczenia.

Umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu stanowi wypadkową doświadczeń życiowych, temperamentu, cech osobowości, systemu wartości, wsparcia społecznego, światopoglądu, czy sposobu myślenia itp. W dużej mierze odporność na stres wynika z nastawienia do życia. Warto więc nieco zmienić własny styl życia. Zadbać o relaks, odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną. Zwolnić tempo życia, wyjść na spacer, pobyć czasem z samym sobą, z naturą  i z drugim człowiekiem [1,2].


  1. Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, PWN, Warszawa 1966.
  2. Wrześniewski K., Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych [w:] Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, GWP, Gdańsk 2005.

Grafika:

Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni