Czy seks w pandemii może być lepszy?

17 stycznia 2021 | Autor:
Piramida potrzeb Maslowa

Piramida potrzeb Maslowa

Fot. Monika Rozmysłowicz

Wraz z naszą Prezes Agnieszką Dąbkowską uczestniczyłyśmy w posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddziałów Mazowieckiego i Pomorskiego pt. Rehabilitacja w czasach pandemii. Spośród wielu istotnych informacji wybrałam te, które dotyczą w szczególny sposób osób z niepełnosprawnością. Z analizy najnowszych, światowych badań zaprezentowanej przez dr Piotra Tederko i prof. Beatę Tarnacką, dowiedziałyśmy się, jakie skutki spowodowała pandemia SARS-COV-2 oraz związane z nią środki izolacji i ochrony w życiu osób z poszczególnymi schorzeniami.

Osoby po udarze mózgu są rzadziej hospitalizowane, najczęściej z obawy przed przyjściem do szpitala. Nie wszyscy otrzymują właściwą opiekę, największe zaburzenia leczenia występują na etapie rehabilitacji i fazy ostrej. A co za tym idzie, ma to wpływ na wyniki czynnościowe i częstość nawrotów.

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym doświadczają zmian w nawykach społecznych i stylu życia. Samodzielnie przerywają oni przyjmowanie leków modyfikujących chorobę z obawy przed zakażeniem. Towarzyszą im zmienność nastroju, obawa przed wizytami kontrolnymi i przebiegiem choroby. Natomiast, co niezwykle ciekawe, osoby z SM podczas lock-down wyrażają większe zadowolenie z funkcji seksualnych i wykazują lepsze funkcjonowanie społeczne.

Osoby ze stwardnieniem zanikowym bocznym i innymi przewlekłymi chorobami neurologicznymi zgłaszają pogorszenie samopoczucia po przerwaniu fizjoterapii domowej. Skarżą się również na drażliwość oraz zaburzenia snu. Osoby te mają poczucie braku dostępu do leczenia szpitalnego i fizjoterapii oraz odczuwają pogorszenie stanu neurologicznego.

Pacjenci z bólem przewlekłym kręgosłupa zmniejszyli czas poświęcony na umiarkowaną aktywność fizyczną.

Osoby niewidome i słabowidzące obawiają się o dostępność i bezpieczeństwo środków transportu, kontaktu społecznego ze względu na potrzebę wykorzystywania dotyku oraz przewodników. Większość badanych jest przekonana, że ich stan zdrowia naraża je na poważne komplikacje COVID. Poważny problem stanowi zmniejszona efektywność edukacji z uwagi na brak dostępności oraz szkoleń z zakresu nowych technologii.

Jak sobie radzić?

Jak widać, nie samo zachorowanie a izolacja społeczna, lęk, niepewność, samotność, ograniczenie aktywności ruchowej i zmiany nawyków mają znaczącą rolę w czasie pandemii. Na ten temat ciekawy wykład wygłosił mgr Krzysztof Wesołowski tłumacząc mechanizmy powstania trudnych emocji i dając praktyczne wskazówki, w jaki sposób możemy sobie z nimi radzić:

 • Starajmy się przywrócić rutynę dnia codziennego, co pozwala odzyskać poczucie kontroli.
 • Unikajmy nudy poprzez stymulację, ćwiczenia, medytacje.
 • Angażujmy do kontaktów swoją grupę wsparcia : bliskich, rodzinę, przyjaciół.
 • Dbajmy o zdrowy senodżywianie.
 • Ograniczmy ilość dopływających katastroficznych informacji.
 • Rozważajmy sens życia.
 • Dostrzegajmy pozytywne strony
 • Skupiajmy się na tu i teraz.
 • Ćwiczmy uwagępamięć.
 • Uczmy się akceptacji tego, na co nie mamy wpływu.
 • Koncentrujmy działania na tym, na co mamy wpływ.
 • Zastanówmy się, co jest dla nas ważne.
 • Wykorzystujmy swoje zasoby, różne sposoby radzenia sobie.
 • Odpuszczajmy to, co nie wyszło.
 • Podziękujmy sobie za to, co zrobiliśmy dobrze.

Pod wszystkimi tymi punktami podpisuję się oburącz. Ze swej strony dodaję jeszcze: Bądźmy wyrozumiali dla siebie i swoich emocji, a innych obdarowujmy uśmiechem. Wtedy bliskość, intymność i seks w czasach pandemii mogą okazać się wyjątkowo udane i głębokie.

Monika Rozmysłowicz

TRENER FIZJO-PSYCHO-SEKSUALNA


Link do broszury Światowej Organizacji Zdrowia ?Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19?

Foto:

Monika Rozmysłowicz

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni