Agnieszka Dąbkowska - PrezesMozaikowe serce trzymane w dłoniach
Mozaikowe serce trzymane w dłoniach

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni