Agnieszka Dąbkowska - PrezesMozaikowe serce trzymane w dłoniach
Agnieszka Dąbkowska - Prezes

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni