10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Co się udało?
10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Co się udało?

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni