Terapia zajęciowa drogą do samodzielności - #TajnikiSpastyki
Terapia zajęciowa drogą do samodzielności - #TajnikiSpastyki

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni