Rizotomię w Polsce da się zrobić - #TajnikiSpastyki
Rizotomię w Polsce da się zrobić - #TajnikiSpastyki

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni