Asystencja Osobista Osób Niepełnosprawnych
Asystencja Osobista Osób Niepełnosprawnych

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni