500 plus dla niepełnosprawnych
500 plus dla niepełnosprawnych

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni