O fundacji

Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

Fundacja została zarejestrowana w styczniu 2014 r. Powodem założenia FZJN jest słaba dostępność do świadczeń opieki medycznej, w tym m.in. rehabilitacji dla osób po urazach, udarach i innych „przejściach” zdrowotnych głównie neurologicznych. W wielu przypadkach wczesna interwencja lekarska lub rehabilitacyjna jest konieczna do szybkiego powrotu do zdrowia i ograniczenia powikłań

Naszym celem jest UJARZMIENIE SPASTYCZNOŚCI.

 

Cele statutowe fundacji:

  1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez:
    a) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie propagowania zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania, pozytywnego myślenia,b) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu,c) udzielanie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazach, osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym,d) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób po urazach,  ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, i przewlekle chorych.
  2. Działalność naukowa ukierunkowana na poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji.
  3. Działalność edukacyjna i społeczna ukierunkowana na poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji.

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni