Podsumowanie kampanii edukacyjnej #TajnikiSpastyki oraz szóste urodziny z POMPĄ baklofenową
Podsumowanie kampanii edukacyjnej #TajnikiSpastyki oraz szóste urodziny z POMPĄ baklofenową

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni