O FZJN

Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

Fundacja powstała w styczniu 2014r. Powodem założenia FZJN jest stale pogarszająca się dostępność do świadczeń opieki medycznej, w tym m.in. rehabilitacji. W wielu przypadkach wczesna interwencja lekarska lub rehabilitacyjna jest konieczna do szybkiego powrotu do zdrowia i ograniczenia powikłań. Celem naszych starań jest udostępnienie jak największej liczbie osób możliwości skorzystania z usług lekarskich i rehabilitacji. Cele statutowe fundacji:

  1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez:
    a) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie propagowania zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania, pozytywnego myślenia,b) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu,c) udzielanie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazach, osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym,d) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób po urazach,  ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, i przewlekle chorych.
  2. Działalność naukowa ukierunkowana na poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji.
  3. Działalność edukacyjna i społeczna ukierunkowana na poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji.

Zarząd FZJN:

Prezes: Agnieszka Dąbkowska

Wiceprezes: Agnieszka Królak

 

Statut Fundacji