Kontakt

Adres rejestrowy:

03-134 Warszawa

ul. Książkowa 9 G lok 602

oddziały fundacji:

  • 09-450 Wyszogród ul.Płocka 36 B/1

Prosimy o kontakt telefoniczny: 601-130-278 lub e-mailowo: info@fzjn.pl

Numer konta bankowego:

42 1750 0012 0000 0000 2357 5973

Pomóż nam pomagać! Każda darowizna się liczy!

Przekazaną kwotę można odliczyć od dochodu:

Osoby fizyczne - mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art.26 ust.1 pkt 9 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

Osoby prawne - mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (art.18 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Fundacja nie posiada statutu OPP.